Situs Toto

rokokbet

situs togel

rokokbet

situs toto

rokokbet

Situs Slot Gacor

rokokbet

rokokbet

ROKOKBET

bandar togel

Toto Slot

situs toto macau

javni razpisi

javni razpisi

Vaše ideje za investiranje in razvoj zaslužijo nepovratna sredstva. Svetovali vam bomo ustrezen pristop in vas vzpodbudili k iskanju rešitev, ki jih finančno podpirata Slovenija in Evropska unija. Novo finančno obdobje 2021 – 2027 prinaša več sredstev. Tudi v tem obdobju bodo na razpisih zmagovala podjetja, ki bodo pripravljena.


MED NJIMI STE LAHKO TUDI VI! PREVERITE KAJ LAHKO PRIČAKUJETE IN KAKO SE PRIPRAVITI. 

Načrtovani ukrepi v letu 2024 z načrtovanimi termini objave:

Vaše ideje za investiranje in razvoj zaslužijo nepovratna sredstva. Svetovali vam bomo ustrezen pristop in vas vzpodbudili k iskanju rešitev, ki jih finančno podpirata Slovenija in Evropska unija. Novo finančno obdobje 2021 – 2027 prinaša več sredstev. Tudi v tem obdobju bodo na razpisih zmagovala podjetja, ki bodo pripravljena.
MED NJIMI STE LAHKO TUDI VI! PREVERITE KAJ LAHKO PRIČAKUJETE IN KAKO SE PRIPRAVITI. 

NAŠE ZADOVOLJNE STRANKE:

Za ponudbo nas pokličite ali nam pišite

AKTUALNI RAZPISI

AKTUALNI RAZPISI

SPODAJ LAHKO IZBERETE ŽELJENO KATEGORIJO

Previous slide
Next slide

PROIZVODNE IN STORITVENE DEJAVNOSTI:

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

odaja vlog do 6.5.2022.

UPRAVIČENCI:

 • Mikro, mala in srednje velike podjetja v dejavnosti C16 in C31 na upravičenih območjih.

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • Stroški gradnje (mogoča vloga pred izdajo gradbenega dovoljenja)

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (stroji, oprema, proizvodne zgradbe)

 • Stroški nakupa neopredmetenih sredstev (licence, patenti, znanja)

VIŠINA SUBVENCIJE::

Srednje velika podjetja:

 • Vzhodna regija = 40%
 • Zahodna regija = 25%

Mikro in mala podjetja:

 • Vzhodna regija = 50%
 • Zahodna regija = 35%

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate!

POGOJI :

 • Investicija je začetna, kar pomeni, da ni začeta pred oddajo vloge na javni razpis.
 • Dvig dodane vrednosti, ohranitev zaposlenih ter večja energetska in snovna učinkovitost poslovanja.
 • Investicija se lahko odvija od oddaje vloge pa do 30.6.2026.
 • Prikazani okoljski ukrepi (načela trajnostne gradnje, snovna in energetska učinkovitost nove opreme,..).

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

odaja vlog do 22.4.2022.

UPRAVIČENCI:

 • MSP in velika podjetja v celotni Sloveniji z ustreznim projektom (spodaj preberite več o tem)

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • Gradbeno obrtniška dela
 • Nakup opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema)
 • Nakup neopredmetenih OS (patenti, licence, blagovne znamke)

*Pri čemer mora investicija v stroje in opremo znašati najmanj 50% vrednosti investicije.

VIŠINA SUBVENCIJE::

 • Od 10 do 50% subvencija, nepovratna sredstva.

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate!

POGOJI :

 • Upravičeni bodo projekti od 1.000.000 do 12.000.000 v predelovalni dejavnosti
 • Od 500.000 do 3.000.000 EUR v storitveni dejavnosti (samo storitvene dejavnosti, ki se tržijo na območju RS in še najmanj v 2 drugih državah)
 • Od 500.000 do 2.000.000 eur v razvojno – raziskovalni dejavnosti.

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih (P4I 2022)

odaja vlog do 12.4.2022.

UPRAVIČENCI:

 • Mikro, mala in srednje velike podjetja z vsaj 1 zaposlenim

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • nakup novih strojev in opreme
 • nakup programske opreme (do 10% vrednosti projekta)
 • stroški transporta, montaže in zagona opreme.

VIŠINA SUBVENCIJE::

 • do 100% upravičenih stroškov, od 100.000 eur do 200.000 eur, po načelu de-minimis.
 • Investicije se morajo začeti vsaj do 1.12.2022 in biti zaključene do 30.9.2023.

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate!

POGOJI :

Investicija je začetna, kar pomeni, da ni začeta pred oddajo vloge na javni razpis.

• Investicija se izvaja na problemskem območju in tam ostane še 3 leta.

• Dvig dodane vrednosti, ohranitev zaposlenih ter večja energetska in snovna učinkovitost poslovanja.

• Podjetje v 3 letih ni pridobilo več kot 100.000 eur pomoči “de-minimis”.

1. Sredstva za pravični prehod za področje Zasavja in šALEŠKE REGIJE

oddaja vlog: Do 1.7.2024

ZA PODROČJE PROIZVODNE IN STORITVENE DEJAVNOSTI TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

Težko pričakovani Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko – Šaleški premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2024 – 2027 je odprt. 

Za premogovno regijo SAŠA (Savinjsko-Šaleška regija) je na voljo dobrih 42 mio EUR. Od tega 12,7 mio EUR za velika podjetja in 29,7 mio EUR za mala in srednje velika podjetja.

Za premogovno regijo Zasavje je na voljo dobrih 36 mio EUR. Od tega 15,7 mio EUR za velika podjetja in 10,4 mio EUR za mala in srednje velika podjetja. 

Pogoji za prijavo

Upravičenci in naložbe morajo zadostiti naslednjim pogojem:

 • Naložba se izvaja na ožjem vplivnem območju SAŠA regije (občine Velenje, Šmartno ob Paki in Šoštanj). 
 • Naložba se izvaja tudi na ožjem vplivnem območju regije Zasavje (občine Hrastnik, Zagorje in Trbovlje).
 • Pod posebnimi pogoji so upravičene tudi naložbe na širšem vplivnem območju SAŠA regije (občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava).
 • Pod posebnimi pogoji so upravičene tudi naložbe na širšem vplivnem območju regije Zasavje (občina Litija).
 • Naložba ni začeta pred odddajo vloge in bo lahko zaključena najkasneje do 30.6.2027.
 • Upravičeni stroški naložbe dosegajo vsaj 500.000 eur.
 • Vrednost naložbe v stroje in opremo (brez DDV) mora znašati vsaj 50% vrednosti celotne naložbe.
 • Upravičenci bodo morali v treh letih po zaključku naložbe ustvariti nova delovna mesta (DM), glede na višino prijavljenih upravičenih stroškov (od 2 do 50 novih DM)
 • Zagotavljati je potrebno energetsko in snovno učinkovitost naložbe.

Upravičeni stroški investicij

Upravičeni so naslednji stroški investicij:

 • Stroški gradnje (pripravljalna, zemeljska dela, gradbena in obrtniška dela na objektih).
 • Stroški nakupa osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema).
 • Stroški zakupa osnovnih sredstev (pod posebnimi pogoji).
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (pravice, licence, tehnološka znanja..). 

Višina subvencije

Delež sofinanciranja je sestavljen iz dveh delov:

 • 50% upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja. Dodatnih 1 – 10% točk glede na pridobljene točke po merilih javnega razpisa.
 • 40% za srednje velika podjetja + dodatnih 1-10%.
 • 30% za velika podjetja + dodatnih 1-10%.

Največji znesek subvencije na povezana podjetja je 10 mio EUR, ne glede na število prijavljenih projektov. 

Kako se pripraviti?

Prijava na takšen javni razpis je obsežna in ima nekaj posebnih zahtev, zato je k pripravi dokumentacije potrebno pristopiti kar čimprej. 

Pripravite osnovne podatke o vaši investiciji in brezplačno vam pripravimo pregled pogojev in izračun točk po merilih javnega razpisa. Kontaktirajte nas!

Podali vam bomo oceno smiselnosti prijave in ponudbo za prijavo vaše naložbe na javni razpis. 

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate na +386 (0)41 771 014

 • Vaši dolgoročni cilji in vizije so tisti, ki postavljajo osnovne okvire projektov, ki lahko kandidirajo za nepovratna sredstva. Sedaj je čas, da jih ponovno pretehtate in se odločite, kateri projekti bodo imeli prednost in realne možnosti realizacije v naslednjih 2-3 letih.

Strokovnjaki s področja javnih razpisov vam lahko pomagamo usmeriti pogled v rešitve, ki imajo na razpisih za dodelitev sredstev pravičnega prehoda več možnosti. Povabite nas na razgovor in izvedeli boste tisto, kar potrebujete za oblikovanje kar najboljšega projekta.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 041/771-014

2. Javni razpis "Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 24-25"

oddaja vlog: 4.7.2024.

ZA PODROČJE PROIZVODNE IN STORITVENE DEJAVNOSTI TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za spodbujanje investicij v lesarstvu.

Tudi tokrat bodo spodbude dodeljene po pravilu pomoči “de minimis”. Ta se je v letu 2024 dvignila na 300.000 eur, tako lahko kandidirate tudi podjetja, ki ste že zapolnila prejšnjo kvoto ( do decembra 2023 sta lahko prejeli največ 200.000 eur pomoči po tem načelu v obdobju 3 let). 

Pogoji za vlagatelje in projekte

1. Podjetje ima vsaj eno in ne več kot 10 zaposlenih oseb – na dan 30.6.2024.

2. Podjetje deluje v dejavnosti C16 ali C31 in je registrirano že vsaj 18 mesecev.

3. Subvencija omejena na pomoč de-minimis (za vsako podjetje v treh letih največ 300.000 eur – upoštevajo se vse že pridobljene pomoči de-minimis).

4. Načrtovana investicija ne sme biti začeta pred oddajo vloge (naročilo, plačilo in dobava opreme – vse po oddaji vloge).

Upravičeni stroški investicij

 • stroški nakupa strojev in opreme (samo nova),
 • stroški nakupa neopredmetenih sr. (samo programska oprema, ki je namenjena potrebam prijavljenega projekta),
 • stroški transporta in montaže nove opreme.

Višina subvencije

Do 60% upravičenih stroškov. 

Nepovratna sredstva v obliki “de minimis” pomoči v zneskih  od 15.000 do  70.000  eur.

Kako se pripraviti?

Prijava na takšen javni razpis je obsežna in ima nekaj posebnih zahtev, zato je k pripravi dokumentacije potrebno pristopiti kar čimprej. 

Pripravite osnovne podatke o vaši investiciji in brezplačno vam pripravimo pregled pogojev in izračun točk po merilih javnega razpisa. Kontaktirajte nas!

Podali vam bomo oceno smiselnosti prijave in ponudbo za prijavo vaše naložbe na javni razpis. 

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate na +386 (0)41 771 014

 • Vaši dolgoročni cilji in vizije so tisti, ki postavljajo osnovne okvire projektov, ki lahko kandidirajo za nepovratna sredstva. Sedaj je čas, da jih ponovno pretehtate in se odločite, kateri projekti bodo imeli prednost in realne možnosti realizacije v naslednjih 2-3 letih.

Strokovnjaki s področja javnih razpisov vam lahko pomagamo usmeriti pogled v rešitve, ki imajo na razpisih za dodelitev sredstev pravičnega prehoda več možnosti. Povabite nas na razgovor in izvedeli boste tisto, kar potrebujete za oblikovanje kar najboljšega projekta.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 041/771-014

3. Najava javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024.

oddaja vlog: datum še ni znan, predvideno po 31.5.2024

ZA PODROČJE PROIZVODNE IN STORITVENE DEJAVNOSTI TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

SPIRIT Slovenija bo predvidoma 31. maja 2024 objavil Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

Pogoji za prijavo

Upravičenci in naložbe morajo zadostiti naslednjim pogojem:

 • Naložbe od 1.000.000 do 12.000.000 eur v predelovalni dejavnosti
 • Naložbe od 500.000 do 3.000.000 v storitveni dejavnosti
 • Naložbe od 500.000 do 2.000.000 v razvojno-raziskovalni dejavnosti
 • Vrednost naložbe v stroje in opremo (brez DDV) mora znašati vsaj 50% vrednosti celotne naložbe.
 • Naložba ni začeta pred oddajo vloge in bo lahko zaključena najkasneje do 30.6.2026.
 • Zagotavljati je potrebno energetsko in snovno učinkovitost naložbe.

Upravičeni stroški investicij

Upravičeni bodo stroški investicij:

 • Stroški gradnje (pripravljalna, zemeljska dela, gradbena in obrtniška dela na objektih).
 • Stroški nakupa osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema).
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (pravice, licence, tehnološka znanja..). 

Višina subvencije

Delež sofinanciranja bo po regionalni shemi ter shemi MSP:

 • 10% – 60% upravičenih stroškov glede na velikost podjetja ter lokacijo izvajanja investicije. 

Največji znesek subvencije bo 819.279,50 EUR za posamezno investicijo. 

Na voljo je 9.831.354,45 eur. 

Kako se pripraviti?

Prijava na takšen javni razpis je obsežna in ima nekaj posebnih zahtev, zato je k pripravi dokumentacije potrebno pristopiti kar čimprej. 

Pripravite osnovne podatke o vaši investiciji in brezplačno vam pripravimo pregled pogojev in izračun točk po merilih javnega razpisa. Kontaktirajte nas!

Podali vam bomo oceno smiselnosti prijave in ponudbo za prijavo vaše naložbe na javni razpis. 

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate na +386 (0)41 771 014

 • Vaši dolgoročni cilji in vizije so tisti, ki postavljajo osnovne okvire projektov, ki lahko kandidirajo za nepovratna sredstva. Sedaj je čas, da jih ponovno pretehtate in se odločite, kateri projekti bodo imeli prednost in realne možnosti realizacije v naslednjih 2-3 letih.

Strokovnjaki s področja javnih razpisov vam lahko pomagamo usmeriti pogled v rešitve, ki imajo na razpisih za dodelitev sredstev pravičnega prehoda več možnosti. Povabite nas na razgovor in izvedeli boste tisto, kar potrebujete za oblikovanje kar najboljšega projekta.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 041/771-014

4. Najava javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024.

oddaja vlog: datum še ni znan, predvideno po 31.5.2024

ZA PODROČJE PROIZVODNE IN STORITVENE DEJAVNOSTI TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

SPIRIT Slovenija bo predvidoma 31. maja 2024 objavil Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

Pogoji za prijavo

Upravičenci in naložbe morajo zadostiti naslednjim pogojem:

 • Naložbe od 1.000.000 do 12.000.000 eur v predelovalni dejavnosti
 • Naložbe od 500.000 do 3.000.000 v storitveni dejavnosti
 • Naložbe od 500.000 do 2.000.000 v razvojno-raziskovalni dejavnosti
 • Vrednost naložbe v stroje in opremo (brez DDV) mora znašati vsaj 50% vrednosti celotne naložbe.
 • Naložba ni začeta pred oddajo vloge in bo lahko zaključena najkasneje do 30.6.2026.
 • Zagotavljati je potrebno energetsko in snovno učinkovitost naložbe.

Upravičeni stroški investicij

Upravičeni bodo stroški investicij:

 • Stroški gradnje (pripravljalna, zemeljska dela, gradbena in obrtniška dela na objektih).
 • Stroški nakupa osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema).
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (pravice, licence, tehnološka znanja..). 

Višina subvencije

Delež sofinanciranja bo po regionalni shemi ter shemi MSP:

 • 10% – 60% upravičenih stroškov glede na velikost podjetja ter lokacijo izvajanja investicije. 

Največji znesek subvencije bo 819.279,50 EUR za posamezno investicijo. 

Na voljo je 9.831.354,45 eur. 

Kako se pripraviti?

Prijava na takšen javni razpis je obsežna in ima nekaj posebnih zahtev, zato je k pripravi dokumentacije potrebno pristopiti kar čimprej. 

Pripravite osnovne podatke o vaši investiciji in brezplačno vam pripravimo pregled pogojev in izračun točk po merilih javnega razpisa. Kontaktirajte nas!

Podali vam bomo oceno smiselnosti prijave in ponudbo za prijavo vaše naložbe na javni razpis. 

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate na +386 (0)41 771 014

 • Vaši dolgoročni cilji in vizije so tisti, ki postavljajo osnovne okvire projektov, ki lahko kandidirajo za nepovratna sredstva. Sedaj je čas, da jih ponovno pretehtate in se odločite, kateri projekti bodo imeli prednost in realne možnosti realizacije v naslednjih 2-3 letih.

Strokovnjaki s področja javnih razpisov vam lahko pomagamo usmeriti pogled v rešitve, ki imajo na razpisih za dodelitev sredstev pravičnega prehoda več možnosti. Povabite nas na razgovor in izvedeli boste tisto, kar potrebujete za oblikovanje kar najboljšega projekta.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 041/771-014

KREDITI:

ZA PODROČJU KREDITOV TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV OZ. JE ZANJE ZMANJKALO SREDSTEV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

AKTUALNI RAZPIS P1 PLUS 2024 - GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

ODDAJA VLOG DO 15.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15.9., 1.10., in 15. 10. 2024 (če bodo še sredstva)

POGOJI UGODNIH POSOJIL:

 • upravičena vsa podjetja razen izločenih dejavnosti,
 • upravičeni stroški so stroški investicij in obratnih sredstev,
 • podjetje mora izkazovat vsaj 1 zaposleno osebo na zadnji dan meseca pred oddajo vloge.

KREDITNI POGOJI:

 • Posojila do 1.250.000 EUR bančnega kredita za investicije, do 200.000 EUR za obratna sredstva,
 • Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,35 % do 0,85 %
 • ročnost od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva, od 1,5 let do 10 let za investicije,
 • moratorij na odplačilo glavnice do 6 mesecev za obratna sredstva, do 24 mesecev za investicije,
 • obvezen je predhodni sklep banke,
 • zavarovanje z garancijo od 60% do 80% vrednosti posojila, ostalo po pogojih banke.
 • brez stroškov odobritve in vodenja kredita.
 • Po tem razpisu sta letos mogoči 2 vlogi za 2 različni liniji posojil.

Kreditni pogoji:

Posojilo do 25.000 eur:
 • ročnost od 2 do 5 let
 • obrestna mera: 37,5% 6-mesečnega EURIBOR + 0,8%
 • zavarovanje: 8 menic podjetja
 • brez stroškov odobritve in vodenja kredita
 • Po tem razpisu lahko pridobite en mikrokredit.

UPRAVIČENI STROŠKI::

 • Materialne in nematerialne investicije; nakup strojev, opreme, zemljišč (samo v povezavi z izvedbo investicije, max upravičen strošek je 10% celotne investicije), stroški komunalnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje, obnove, nakupa objekta, nakup licenc, patentov.
 • Obratna sredstva; nakup materiala, storitev, stroški plač.

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate!

 • V primeru investicije na področju sodobne tehnološke opremljenosti in inovativnosti do 80% garancija in obr. mera 6-mes. Euribor +0,35%

 

 •  

BIZI LIKVIDNOST poplave
in
BIZI LIKVIDNOST energija

ODDAJA VLOG DO 30.10 in 08.12.2023

ZA PODROČJU KREDITOV TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV OZ. JE ZANJE ZMANJKALO SREDSTEV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

PREDMET RAZPISA:

 • upravičeni stroški so nakup osnovnih in obratnih sredstev, nastali v obdobju od 04.08.2023 do 31.05.2024.
 • posojila v višini od 80.000,00 do 500.000,00 eur
 • ročnost kredita od 2 do 7 let
 • moratorij do 6 mesecev
 • obrestna mera: fiksna pogodbena obrestna mera 0,5% do 1,7% letno.
 • V primeru škode zaradi poplav je obrestna mera 0,5%, pomoč pa je podeljena po pravilu “de-minimis”, drugače je obrestna mera višja in ni odvisna od de-minimis pomoči. 

 

UPRAVIČENI STROŠKI::

 • Materialne in nematerialne investicije; nakup strojev, opreme, zemljišč (samo v povezavi z izvedbo investicije, max upravičen strošek je 10% celotne investicije), stroški komunalnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje, obnove, nakupa objekta, nakup licenc, patentov.
 • Obratna sredstva; nakup materiala, storitev, stroški plač.

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate!

 • Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Slovenskega regionalnega sklada.

DIGITALIZACIJA:

ZA PODROČJE DIGITALIZACIJE TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

PREDELAVA HRANE, GOZDARSTVO IN KMETIJSKE DEJAVNOSTI:

PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZ. RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV
(Ukrep 4.2)
Oddaja vlog do 18.4.2023.

ZA PODROČJE PREDELAVE HRANE, GOZDARSTVA IN KMETIJSKE DEJAVNOSTI TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

UPRAVIČENCI:

 • Dejavnost predelave ali trženja kmetijskih proizvodov (podjetja ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji).
 • *Investicija ne sme biti začeta pred oddajo vloge na javni razpis.

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • Stroški nakupa nove strojne in programske opreme (samo nove), 

 • Gradnje in obnove objektov,
  Prispevek v naravi (samo kmetije)
  Splošni stroški

VIŠINA PODPORE::

 • Nepovratna sredstva v višini od 30 do 50% upravičenih stroškov.

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate!

POGOJI :

 *Investicija ne sme biti začeta pred oddajo vloge na javni razpis.

 *Investicije morajo biti izvedene v obdobju od oddaje vloge na javni razpis, pa do junija 2025.

TURIZEM IN GOSTINSTVO:

RAZPIS ZA VLAGANJA V KAKOVOSTNO IN TRAJNOSTNO PREOBLIKOVANJE SLOVENSKEGA TURIZMA ZA KREPITEV NJEGOVE ODPORNOSTI

Oddaja vlog do 10.2. 2022.

ZA PODROČJE TURIZMA IN GOSTINJSTVA TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

ENERGETIKA:

ZA PODROČJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

Javni razpis JP-OVE-01

Nepovratna sredstva za investicije v sončne elektrarne, toplotne črpalke, kotle na lesno biomaso in podobno.

Rok za oddajo: do porabe sredstev

POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

 • Prijavijo se lahko vsa podjetja, ki imajo registrirano dejavnost proizvodnje električne in/ali toplotne energije.
 • V primeru investicije v napravo za samooskrbno proizvodnjo energije so upravičena tudi podjetja, ki nimajo registrirane te dejavnosti.
 • Pred oddajo vloge je pridobljeno soglasje za priklop na električno omrežje.
 • Izpolnjevanje tehničnih zahtev za posamezno napravo za proizvodnjo energije iz OVE.

UPRAVIČENA NALOŽBA:

Upravičene so naložbe v naprave za proizvodnjo energije, ki imajo naslednje tehnične zahteve:

 • sončne elektrarne do max 1MW (velika podjetja) oz. max 6MW (MSP),
 • vetrne elektrarne do max 1MW (velika podjetja) oz. may 18MW (MSP),
 • hidro elektrarne do max 1MW (velika podjetja) oz. max 6MW (MSP),
 • soproizvodnja električne in toplotne energije iz geotermalne energije,
 • soproizvodnja električne in toplotne energije iz bioplina, deponijskega plina ali plina iz odplak,
 • kotli na lesno biomaso od 50KW do max 10 MW,
 •  toplotne črpalke in toplotni sprejemniki sončne energije od 50KW do 10MW,
 • hranilniki električne energije, samo v povezavi z naložbo v elektrarno, vsaj 0,5 KWh na inštalirani KW proizvodne naprave,
 • hranilniki toplotne energije, samo v povezavi z naložbo v napravo za proizvodnjo toplote, vsaj 1 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči nove naprave. 

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate!

VIŠINA SUBVENCIJE: 

Pomoč v obliki nepovratnih sredstev lahko dobite v max. deležu od upravičenih stroškov:

– do 45% za velika podjetja,

– do 55% za srednje velika podjetja,

– do 65% za mala in mikro podjetja. 

 

Pomoč se dodeli glede na nazivno moč in vrsto naprave:

 za sončne elektrarne 180 eur/KWe,

– za skupnostne sončne elektrarne 250 eur/kWe,

– za sončne elektrarne s kulturno-varstvenim soglasjem 350 eur/kWe,

– za sončne elektrarne, ki pokrivajo zunanja nepokrita parkirišča 350 eur/kWe,

– za vetrne elektrarne 280 eur/kWe,

– za skupnostne vetrne elektrarne 350 eur/kWe,

– za hidro elektrarne 400 eur/kWe,

– za soproizvodnjo iz geotermalne energije 2.500 eur/kWe,

– za soproizvodnjo iz bioplina 2.475 eur/kWe,

– za soproizvodnjo iz biomase 3.035 eur/kWe,

– za kotel na lesno biomaso 250 eur/kWt,

– za toplotno črpalko voda/voda 810 eur/kWt,

– za toplotno črpalko zrak/voda 472 eur/kWt,

– za toplotni sprejemnik sončne energije 342 eur/kWt

– za hranilnik električne energije 225 eur/kWh,

– za hranilnik toplote 20 eur/kWh.

Navedeni zneski ne smejo preseči zgornje omejitve v deležu pomoči. 

ZA PODROČJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

Napoved novega poziva BORZEN za nepovratne spodbude proizvodnji električne energije in toplote iz obnovljivih virov.

Rok za oddajo: do porabe sredstev

Novi javni poziv za pridobitev nepovratnih sredstev za investicije v naprave za proizvodnjo električne in toplotne energije iz obnovljivih virov ter za hranilnike električne in toplotne energije bo predvidoma objavljen v teh dneh.

Sredstva za sončne elektrarne so na prvem pozivu pošla v 4 dneh, zato je potrebno z vlogo pohiteti! 

V kolikor ste vlogo za sončno elektrarno oddali po 10.11.2023, je potrebno vlogo ponoviti. 

POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

 • – Prijavijo se lahko vsa podjetja, ki imajo registrirano dejavnost proizvodnje električne in/ali toplotne energije.

  – V primeru investicije v napravo za samooskrbno proizvodnjo energije so upravičena tudi podjetja, ki nimajo registrirane te dejavnosti.

  – Pred oddajo vloge je pridobljeno soglasje za priklop na električno omrežje 

  – Izpolnjevanje tehničnih zahtev za posamezno napravo za proizvodnjo energije iz OVE.

UPRAVIČENA NALOŽBA:

Upravičene so naložbe v naprave za proizvodnjo energije, ki imajo naslednje tehnične zahteve:

 • sončne elektrarne do max 1MW (velika podjetja) oz. max 6MW (MSP),
 • vetrne elektrarne do max 1MW (velika podjetja) oz. may 18MW (MSP),
 • hidro elektrarne do max 1MW (velika podjetja) oz. max 6MW (MSP),
 • soproizvodnja električne in toplotne energije iz geotermalne energije,
 • soproizvodnja električne in toplotne energije iz bioplina, deponijskega plina ali plina iz odplak,
 • kotli na lesno biomaso od 50KW do max 10 MW,
 •  toplotne črpalke in toplotni sprejemniki sončne energije od 50KW do 10MW,
 • hranilniki električne energije, samo v povezavi z naložbo v elektrarno, vsaj 0,5 KWh na inštalirani KW proizvodne naprave,
 • hranilniki toplotne energije, samo v povezavi z naložbo v napravo za proizvodnjo toplote, vsaj 1 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči nove naprave. 

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate!

VIŠINA SUBVENCIJE: 

Pomoč v obliki nepovratnih sredstev lahko dobite v max. deležu od upravičenih stroškov:

– do 45% za velika podjetja,

– do 55% za srednje velika podjetja,

– do 65% za mala in mikro podjetja. 

 

Pomoč se dodeli glede na nazivno moč in vrsto naprave:

 za sončne elektrarne 180 eur/KWe,

– za skupnostne sončne elektrarne 250 eur/kWe,

– za sončne elektrarne s kulturno-varstvenim soglasjem 350 eur/kWe,

– za sončne elektrarne, ki pokrivajo zunanja nepokrita parkirišča 350 eur/kWe,

– za vetrne elektrarne 280 eur/kWe,

– za skupnostne vetrne elektrarne 350 eur/kWe,

– za hidro elektrarne 400 eur/kWe,

– za soproizvodnjo iz geotermalne energije 2.500 eur/kWe,

– za soproizvodnjo iz bioplina 2.475 eur/kWe,

– za soproizvodnjo iz biomase 3.035 eur/kWe,

– za kotel na lesno biomaso 250 eur/kWt,

– za toplotno črpalko voda/voda 810 eur/kWt,

– za toplotno črpalko zrak/voda 472 eur/kWt,

– za toplotni sprejemnik sončne energije 342 eur/kWt

– za hranilnik električne energije 225 eur/kWh,

– za hranilnik toplote 20 eur/kWh.

Navedeni zneski ne smejo preseči zgornje omejitve v deležu pomoči. 

 •  

Načrtujete investicijo in TRENUTNO NI PRIMERNEGA RAZPISA?

SPODAJ VPIŠITE VAŠE PODATKE IN OBVESTILI vas bomo, KO BODO NA VOLJO PRIMERNI JAVNI RAZPISI ZA VAŠ PROJEKT!

SPODAJ VPIŠITE VAŠE PODATKE IN OBVESTILI VAS BOMO, KO BODO NA VOLJO PRIMERNI JAVNI RAZPISI ZA VAŠ PROJEKT!