javni razpisi

javni razpisi

Vaše ideje za investiranje in razvoj zaslužijo nepovratna sredstva. Svetovali vam bomo ustrezen pristop in vas vzpodbudili k iskanju rešitev, ki jih finančno podpirata Slovenija in Evropska unija. Novo finančno obdobje 2021 – 2027 prinaša več sredstev. Tudi v tem obdobju bodo na razpisih zmagovala podjetja, ki bodo pripravljena.


MED NJIMI STE LAHKO TUDI VI! PREVERITE KAJ LAHKO PRIČAKUJETE IN KAKO SE PRIPRAVITI. 

Načrtovani ukrepi v letu 2024 z načrtovanimi termini objave:

Vaše ideje za investiranje in razvoj zaslužijo nepovratna sredstva. Svetovali vam bomo ustrezen pristop in vas vzpodbudili k iskanju rešitev, ki jih finančno podpirata Slovenija in Evropska unija. Novo finančno obdobje 2021 – 2027 prinaša več sredstev. Tudi v tem obdobju bodo na razpisih zmagovala podjetja, ki bodo pripravljena.
MED NJIMI STE LAHKO TUDI VI! PREVERITE KAJ LAHKO PRIČAKUJETE IN KAKO SE PRIPRAVITI. 

NAŠE ZADOVOLJNE STRANKE:

Za ponudbo nas pokličite ali nam pišite

AKTUALNI RAZPISI

AKTUALNI RAZPISI

SPODAJ LAHKO IZBERETE ŽELJENO KATEGORIJO

Previous slide
Next slide

PROIZVODNE IN STORITVENE DEJAVNOSTI:

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

odaja vlog do 6.5.2022.

UPRAVIČENCI:

 • Mikro, mala in srednje velike podjetja v dejavnosti C16 in C31 na upravičenih območjih.

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • Stroški gradnje (mogoča vloga pred izdajo gradbenega dovoljenja)

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (stroji, oprema, proizvodne zgradbe)

 • Stroški nakupa neopredmetenih sredstev (licence, patenti, znanja)

VIŠINA SUBVENCIJE::

Srednje velika podjetja:

 • Vzhodna regija = 40%
 • Zahodna regija = 25%

Mikro in mala podjetja:

 • Vzhodna regija = 50%
 • Zahodna regija = 35%

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate!

POGOJI :

 • Investicija je začetna, kar pomeni, da ni začeta pred oddajo vloge na javni razpis.
 • Dvig dodane vrednosti, ohranitev zaposlenih ter večja energetska in snovna učinkovitost poslovanja.
 • Investicija se lahko odvija od oddaje vloge pa do 30.6.2026.
 • Prikazani okoljski ukrepi (načela trajnostne gradnje, snovna in energetska učinkovitost nove opreme,..).

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

odaja vlog do 22.4.2022.

UPRAVIČENCI:

 • MSP in velika podjetja v celotni Sloveniji z ustreznim projektom (spodaj preberite več o tem)

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • Gradbeno obrtniška dela
 • Nakup opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema)
 • Nakup neopredmetenih OS (patenti, licence, blagovne znamke)

*Pri čemer mora investicija v stroje in opremo znašati najmanj 50% vrednosti investicije.

VIŠINA SUBVENCIJE::

 • Od 10 do 50% subvencija, nepovratna sredstva.

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate!

POGOJI :

 • Upravičeni bodo projekti od 1.000.000 do 12.000.000 v predelovalni dejavnosti
 • Od 500.000 do 3.000.000 EUR v storitveni dejavnosti (samo storitvene dejavnosti, ki se tržijo na območju RS in še najmanj v 2 drugih državah)
 • Od 500.000 do 2.000.000 eur v razvojno – raziskovalni dejavnosti.

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih (P4I 2022)

odaja vlog do 12.4.2022.

UPRAVIČENCI:

 • Mikro, mala in srednje velike podjetja z vsaj 1 zaposlenim

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • nakup novih strojev in opreme
 • nakup programske opreme (do 10% vrednosti projekta)
 • stroški transporta, montaže in zagona opreme.

VIŠINA SUBVENCIJE::

 • do 100% upravičenih stroškov, od 100.000 eur do 200.000 eur, po načelu de-minimis.
 • Investicije se morajo začeti vsaj do 1.12.2022 in biti zaključene do 30.9.2023.

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate!

POGOJI :

Investicija je začetna, kar pomeni, da ni začeta pred oddajo vloge na javni razpis.

• Investicija se izvaja na problemskem območju in tam ostane še 3 leta.

• Dvig dodane vrednosti, ohranitev zaposlenih ter večja energetska in snovna učinkovitost poslovanja.

• Podjetje v 3 letih ni pridobilo več kot 100.000 eur pomoči “de-minimis”.

najava javnega razpisa:
Sredstva za pravični prehod za področje Zasavja in šALEŠKE REGIJE

oddaja vlog: datum še ni znan

ZA PODROČJE PROIZVODNE IN STORITVENE DEJAVNOSTI TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

Zasavska regija in SAŠA (Savinjsko-Šaleška regija) sta upravičeni do sredstev pravičnega prehoda, kot nekdanji premogovni regiji.

Sredstva, ki so napovedana že nekaj časa, bodo končno na voljo podjetjem preko dveh pričakovanih javnih razpisov. Po časovnici Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport bomo razpise dočakali še v tem letu, bolj realno pa jih pričakujemo po novem letu

Kaj bo na voljo podjetjem v Zasavski in Šaleški regiji?

Glede na razdelitev sredstev pravičnega prehoda bosta podjetjem na voljo 2 možnosti pridobitve nepovratnih sredstev:

 • Investicijska sredstva za večje projekte (po zadnjih informacija bodo upravičeni stroški v višini vsaj 500.000 eur), ki bodo prinesli okolju prijazne tehnologije in nova delovna mesta. Predvidoma bodo vključeni stroški gradnje objektov in nakupa nove tehnološke ter programske opreme. Stroški nove tehnološke opreme bodo morali dosegati vsaj 50% upravičenih stroškov projekta.
 • Razvojna sredstva za projekte razvoja izdelkov, ki so na nivoju prototipa in bodo ravno tako prinesli pozitivne učinke na okolje. 

Kako se pripraviti?

Objava javnega razpisa zahteva takojšnjo akcijo, roki za prijavo so praviloma kratki, zato dobre projekte lahko zagotovite samo tako, da se nanje pripravite prej.

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate na +386 (0)41 771 014

 • Vaši dolgoročni cilji in vizije so tisti, ki postavljajo osnovne okvire projektov, ki lahko kandidirajo za nepovratna sredstva. Sedaj je čas, da jih ponovno pretehtate in se odločite, kateri projekti bodo imeli prednost in realne možnosti realizacije v naslednjih 2-3 letih.

Strokovnjaki s področja javnih razpisov vam lahko pomagamo usmeriti pogled v rešitve, ki imajo na razpisih za dodelitev sredstev pravičnega prehoda več možnosti. Povabite nas na razgovor in izvedeli boste tisto, kar potrebujete za oblikovanje kar najboljšega projekta.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 041/771-014

KREDITI:

ZA PODROČJU KREDITOV TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV OZ. JE ZANJE ZMANJKALO SREDSTEV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

AKTUALNI RAZPIS P1 PLUS 2024 - GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

ODDAJA VLOG DO 15.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15.9., 1.10., in 15. 10. 2024 (če bodo še sredstva)

POGOJI UGODNIH POSOJIL:

 • upravičena vsa podjetja razen izločenih dejavnosti,
 • upravičeni stroški so stroški investicij in obratnih sredstev,
 • podjetje mora izkazovat vsaj 1 zaposleno osebo na zadnji dan meseca pred oddajo vloge.

KREDITNI POGOJI:

 • Posojila do 1.250.000 EUR bančnega kredita za investicije, do 200.000 EUR za obratna sredstva,
 • Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,35 % do 0,85 %
 • ročnost od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva, od 1,5 let do 10 let za investicije,
 • moratorij na odplačilo glavnice do 6 mesecev za obratna sredstva, do 24 mesecev za investicije,
 • obvezen je predhodni sklep banke,
 • zavarovanje z garancijo od 60% do 80% vrednosti posojila, ostalo po pogojih banke.
 • brez stroškov odobritve in vodenja kredita.
 • Po tem razpisu sta letos mogoči 2 vlogi za 2 različni liniji posojil.

Kreditni pogoji:

Posojilo do 25.000 eur:
 • ročnost od 2 do 5 let
 • obrestna mera: 37,5% 6-mesečnega EURIBOR + 0,8%
 • zavarovanje: 8 menic podjetja
 • brez stroškov odobritve in vodenja kredita
 • Po tem razpisu lahko pridobite en mikrokredit.

UPRAVIČENI STROŠKI::

 • Materialne in nematerialne investicije; nakup strojev, opreme, zemljišč (samo v povezavi z izvedbo investicije, max upravičen strošek je 10% celotne investicije), stroški komunalnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje, obnove, nakupa objekta, nakup licenc, patentov.
 • Obratna sredstva; nakup materiala, storitev, stroški plač.

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate!

 • V primeru investicije na področju sodobne tehnološke opremljenosti in inovativnosti do 80% garancija in obr. mera 6-mes. Euribor +0,35%

 

 •  

BIZI LIKVIDNOST poplave
in
BIZI LIKVIDNOST energija

ODDAJA VLOG DO 30.10 in 08.12.2023

ZA PODROČJU KREDITOV TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV OZ. JE ZANJE ZMANJKALO SREDSTEV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

PREDMET RAZPISA:

 • upravičeni stroški so nakup osnovnih in obratnih sredstev, nastali v obdobju od 04.08.2023 do 31.05.2024.
 • posojila v višini od 80.000,00 do 500.000,00 eur
 • ročnost kredita od 2 do 7 let
 • moratorij do 6 mesecev
 • obrestna mera: fiksna pogodbena obrestna mera 0,5% do 1,7% letno.
 • V primeru škode zaradi poplav je obrestna mera 0,5%, pomoč pa je podeljena po pravilu “de-minimis”, drugače je obrestna mera višja in ni odvisna od de-minimis pomoči. 

 

UPRAVIČENI STROŠKI::

 • Materialne in nematerialne investicije; nakup strojev, opreme, zemljišč (samo v povezavi z izvedbo investicije, max upravičen strošek je 10% celotne investicije), stroški komunalnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje, obnove, nakupa objekta, nakup licenc, patentov.
 • Obratna sredstva; nakup materiala, storitev, stroški plač.

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate!

 • Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Slovenskega regionalnega sklada.

DIGITALIZACIJA:

ZA PODROČJE DIGITALIZACIJE TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

PREDELAVA HRANE, GOZDARSTVO IN KMETIJSKE DEJAVNOSTI:

PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZ. RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV
(Ukrep 4.2)
Oddaja vlog do 18.4.2023.

ZA PODROČJE PREDELAVE HRANE, GOZDARSTVA IN KMETIJSKE DEJAVNOSTI TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

UPRAVIČENCI:

 • Dejavnost predelave ali trženja kmetijskih proizvodov (podjetja ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji).
 • *Investicija ne sme biti začeta pred oddajo vloge na javni razpis.

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • Stroški nakupa nove strojne in programske opreme (samo nove), 

 • Gradnje in obnove objektov,
  Prispevek v naravi (samo kmetije)
  Splošni stroški

VIŠINA PODPORE::

 • Nepovratna sredstva v višini od 30 do 50% upravičenih stroškov.

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate!

POGOJI :

 *Investicija ne sme biti začeta pred oddajo vloge na javni razpis.

 *Investicije morajo biti izvedene v obdobju od oddaje vloge na javni razpis, pa do junija 2025.

TURIZEM IN GOSTINSTVO:

RAZPIS ZA VLAGANJA V KAKOVOSTNO IN TRAJNOSTNO PREOBLIKOVANJE SLOVENSKEGA TURIZMA ZA KREPITEV NJEGOVE ODPORNOSTI

Oddaja vlog do 10.2. 2022.

ZA PODROČJE TURIZMA IN GOSTINJSTVA TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

ENERGETIKA:

ZA PODROČJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI TRENUTNO NI AKTUALNIH RAZPISOV !

PIŠITE NAM IN VAS OBVESTIMO KO BODO NA VOLJO RAZPISI ZA VAŠO INVESTICIJO

Javni razpis JP-OVE-01

Nepovratna sredstva za investicije v sončne elektrarne, toplotne črpalke, kotle na lesno biomaso in podobno.

Rok za oddajo: do porabe sredstev

POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

 • Prijavijo se lahko vsa podjetja, ki imajo registrirano dejavnost proizvodnje električne in/ali toplotne energije.
 • V primeru investicije v napravo za samooskrbno proizvodnjo energije so upravičena tudi podjetja, ki nimajo registrirane te dejavnosti.
 • Pred oddajo vloge je pridobljeno soglasje za priklop na električno omrežje.
 • Izpolnjevanje tehničnih zahtev za posamezno napravo za proizvodnjo energije iz OVE.

UPRAVIČENA NALOŽBA:

Upravičene so naložbe v naprave za proizvodnjo energije, ki imajo naslednje tehnične zahteve:

 • sončne elektrarne do max 1MW (velika podjetja) oz. max 6MW (MSP),
 • vetrne elektrarne do max 1MW (velika podjetja) oz. may 18MW (MSP),
 • hidro elektrarne do max 1MW (velika podjetja) oz. max 6MW (MSP),
 • soproizvodnja električne in toplotne energije iz geotermalne energije,
 • soproizvodnja električne in toplotne energije iz bioplina, deponijskega plina ali plina iz odplak,
 • kotli na lesno biomaso od 50KW do max 10 MW,
 •  toplotne črpalke in toplotni sprejemniki sončne energije od 50KW do 10MW,
 • hranilniki električne energije, samo v povezavi z naložbo v elektrarno, vsaj 0,5 KWh na inštalirani KW proizvodne naprave,
 • hranilniki toplotne energije, samo v povezavi z naložbo v napravo za proizvodnjo toplote, vsaj 1 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči nove naprave. 

Za dodatna pojasnila in informacije nas lahko kontaktirate!

VIŠINA SUBVENCIJE: 

Pomoč v obliki nepovratnih sredstev lahko dobite v max. deležu od upravičenih stroškov:

– do 45% za velika podjetja,

– do 55% za srednje velika podjetja,

– do 65% za mala in mikro podjetja. 

 

Pomoč se dodeli glede na nazivno moč in vrsto naprave:

 za sončne elektrarne 180 eur/KWe,

– za skupnostne sončne elektrarne 250 eur/kWe,

– za sončne elektrarne s kulturno-varstvenim soglasjem 350 eur/kWe,

– za sončne elektrarne, ki pokrivajo zunanja nepokrita parkirišča 350 eur/kWe,

– za vetrne elektrarne 280 eur/kWe,

– za skupnostne vetrne elektrarne 350 eur/kWe,

– za hidro elektrarne 400 eur/kWe,

– za soproizvodnjo iz geotermalne energije 2.500 eur/kWe,

– za soproizvodnjo iz bioplina 2.475 eur/kWe,

– za soproizvodnjo iz biomase 3.035 eur/kWe,

– za kotel na lesno biomaso 250 eur/kWt,

– za toplotno črpalko voda/voda 810 eur/kWt,

– za toplotno črpalko zrak/voda 472 eur/kWt,

– za toplotni sprejemnik sončne energije 342 eur/kWt

– za hranilnik električne energije 225 eur/kWh,

– za hranilnik toplote 20 eur/kWh.

Navedeni zneski ne smejo preseči zgornje omejitve v deležu pomoči. 

 •  

Načrtujete investicijo in TRENUTNO NI PRIMERNEGA RAZPISA?

SPODAJ VPIŠITE VAŠE PODATKE IN OBVESTILI vas bomo, KO BODO NA VOLJO PRIMERNI JAVNI RAZPISI ZA VAŠ PROJEKT!

SPODAJ VPIŠITE VAŠE PODATKE IN OBVESTILI VAS BOMO, KO BODO NA VOLJO PRIMERNI JAVNI RAZPISI ZA VAŠ PROJEKT!